Home > slashdot > Ask Slashdot: Worst Computer Scene In TV or Movies?

Ask Slashdot: Worst Computer Scene In TV or Movies?

March 11th, 2011 03:15 Leave a comment Go to comments