Home > slashdot > To Ballmer, Grabbing iPad’s Market Is ‘Job One Urgency’

To Ballmer, Grabbing iPad’s Market Is ‘Job One Urgency’

July 30th, 2010 07:11 Leave a comment Go to comments